Πρόσφυγας στην Κρήτη παρέδωσε μάθημα εντιμότητας …και πορτοφόλι