Συνεχίζεται η εκμίσθωση διαμερισμάτων στους πρόσφυγες στη Λάρισα