Στη Λάρισα οι οικογένειες προσφύγων του προγράμματος ESTIA επισκέπτονται το Φεστιβάλ Πηνειού