Στην Κατερίνη, προσφυγική οικογένεια περιέθαλψε τον Έλληνα σπιτονοικοκύρη της μετά από ατύχημα