Στην Καρδίτσα τα παιδιά πρόσφυγες μαθαίνουν την αραβική αλφάβητο τραγουδώντας