Σταυροδρόμι: ένα διαπολιτισμικό κέντρο στην Καρδίτσα