Παροχή στέγασης – Μηνιαία Ενημέρωση, Νοέμβριος 2017