Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 24 Απριλίου 2018