Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 11 Απριλίου 2018