Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 28 Δεκεμβρίου 2017