Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 19 Δεκεμβρίου 2017