Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 12 Δεκεμβρίου 2017