Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 5 Δεκεμβρίου 2017