Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 28 Νοεμβρίου 2017