Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 21 Νοεμβρίου 2017