Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 14 Νοεμβρίου 2017