Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 7 Νοεμβρίου 2017