Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 31 Οκτωβρίου 2017