Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 24 Οκτωβρίου 2017