Παροχή στέγασης – Εβδομαδιαία ενημέρωση, 25 Ιουλίου 2017