Παρελθόν και παρόν: γυναίκες πρόσφυγες στο επίκεντρο