Οικονομική Υποστήριξη – Μηνιαία ενημέρωση, Νοέμβριος 2017