Μια υπεραιωνόβια πρόσφυγας από τη Συρία βρίσκει καταφύγιο στην Αθήνα