Μια νέα δομή για πρόσφυγες στην Ελλάδα δίνει ζωή σε εγκαταλελειμμένα κτίρια