Η Ύπατη Αρμοστεία εκφράζει την εκτίμησή της σε δήμους και τοπικούς φορείς στην Κρήτη για την προώθηση της ένταξης των προσφύγων