«Ζώντας στην Αθήνα»: ένας πρακτικός «οδηγός επιβίωσης» για πρόσφυγες