Επίσκεψη στην Ακρόπολη για τις οικογένειες του ESTIA