Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση – Οκτώβριος 2019