Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση – Ιούλιος 2019