Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση – Απρίλιος 2019