Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση – Ιανουάριος 2019