Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση – Σεπτέμβριος 2020