Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση – Ιούνιος 2020