Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση – Mάρτιος 2020