Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση – Δεκέμβριος 2019