Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση – Αύγουστος 2019