Ένα αραβόφωνο σχολείο στην Καρδίτσα για τους μικρούς πρόσφυγες